Јавна набавка-Редовно одржавање и сервисирање моторних возила

Јавна набавка Редовно одржавање и сервисирање моторних возила

  1. Обавештње о закљученом уговору - партија 1
  2. Обавештење о закљученом уговору - партија 2
  3. Одлука о додели уговора
  4. Позив за подношење понуда
  5. Конкурсна документација