Структура предузећа

Структура предузећа

 

Предузеће са седиштем у Житишту, улица Цара Душана 7, уписано је у регистар Агенције за привредне регистре по Решењу број 21808/2005, са матичним бројем 08672741 и послује са пореским идентификационим бројем 101376410.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ:

Правна форма: Јавно предузеће
седиште: Цара Душана 7
Број жиро -рачуна: 355-0003200476494-22
Оснивач: Скупштина општине Житиште
Заступник: професор информатике Филип Нинковић
Функција у привредном субјекту: директор
Тел/фах:+381(0)23 821 110

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Основна делатност предузећа је 3600 - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Органи у предузећу су:

НАДЗОРНИ ОДБОР, на основу решења број: I-203-11/2013 од 25.06.2013године. Скупштина општине Житиште је именовала на мандатни период од 4 године у саставу:

- Председник надзорног одбора Војислав Савић, дипл.маш.инг.

- члан надзорног одбора Југослав Томић, дипл.инг.пољ.уређење вода

- члан надзорног одбора Радмила Гвозденовић, дипл.правник


ДИРЕКТОР: на основу Решења о именовању број I-203-5/2014-4 од 03.12.2014.године, на мандатни период од 4 године именован је Филип Нинковић, професор информатике.